Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kilka dni temu była piękna mgła, pamiętasz ?
- Tak
Szlajałem się paląc papierosy po parku słuchając muzyki na jedną słuchawkę ze dwie godziny wtapiając się w szepty starych drzew.
Choć było strasznie zimno i był lód, wszędzie lód… Poszedłem do nocnego, sklepu gdzie kupiłem sobie czteropak piwa, po czym później siadłem sobie na moim starym osiedlu, tam na boisku na betonie
i tam siedziałem i myślałem nad sobą nad moimi straconymi i niewykorzystanymi szansami. Po trzecim piwie już nad ranem doszedłem do wniosku, że warto było by spróbować naprawić niektóre błędy. Tak więc zacząłem pisać do Ciebie sms'a…
Długo go pisałem, gdy kończyłem ostatnie, czwarte piwo zrozumiałem, że napisałem list, a nie sms. Wróciłem do domu pieszo, około 7 rano i przepisałem z telefonu ten list zamknąłem go w kopercie wkładając do szuflady gdzie zaginął pomiędzy dziesiątkami innych niewysłanych listów… do Ciebie, do samego siebie w ukrytego w głębi zakamarków Twojej rozszarpanej przez życie duszy.
— Piotr Tokarz (via racjonalizm)
Reposted frommefir mefir viaadwokatdiabla adwokatdiabla
- Cześć, co u Ciebie?
- Prawie wszystko po staremu.
- Prawie? Co jest nie tak?
- Nie nic, tylko życia we mnie jakby mniej.
0076 76d5 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
3008 046b 390
Reposted fromsavatage savatage viaadwokatdiabla adwokatdiabla
1757 d793 390
Reposted frombrumous brumous viakindofnightmare kindofnightmare
4587 27fa 390
Reposted frompiehus piehus viakindofnightmare kindofnightmare
9062 c0d0 390
4269 f063 390
Lasek Buloński, Paryż 1930
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Miłość jest wtedy , kiedy nawet jak boli , to i tak wybrałoby się tego samego człowieka.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
9070 846b 390
9215 a79d 390
Ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3019 fbde 390
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianadelle nadelle
A teraz powiem ci jedną rzecz: ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie.
— Marek Hłasko
5277 ec55 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabylejaka bylejaka
1691 090e 390
Pavel Kiselev
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9686 682e 390
Reposted fromsunlight sunlight viaFiodor11 Fiodor11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl