Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jesteś pierdolnięta ale twardo stąpająca po ziemi
— Adam K.
Żyjemy w świecie, w którym pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego, wesele jest ważniejsze od miłości, wygląd ważniejszy jest od intelektu. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością.
— Eduardo Galeano
8189 2550 390

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaadwokatdiabla adwokatdiabla
2906 87e8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
8906 61c1 390
Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.
— Adam Szustak
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.

- W. Myśliwski, Kamień na kamieniu
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viabylejaka bylejaka
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viatoolong toolong

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
7576 e24a 390
1341 7a60 390
2434 4b4c 390
Reposted fromministerium ministerium viaacetylocoa acetylocoa
5184 917c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaacetylocoa acetylocoa
6239 dff5 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaMaryiczary Maryiczary

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— T. Konwicki
Reposted fromoblivions oblivions viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl