Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.

- W. Myśliwski, Kamień na kamieniu
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury viabylejaka bylejaka
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viatoolong toolong

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.
7576 e24a 390
1341 7a60 390
2434 4b4c 390
Reposted fromministerium ministerium viaacetylocoa acetylocoa
5184 917c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaacetylocoa acetylocoa
6239 dff5 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaMaryiczary Maryiczary

Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— T. Konwicki
Reposted fromoblivions oblivions viabylejaka bylejaka
Kilka dni temu była piękna mgła, pamiętasz ?
- Tak
Szlajałem się paląc papierosy po parku słuchając muzyki na jedną słuchawkę ze dwie godziny wtapiając się w szepty starych drzew.
Choć było strasznie zimno i był lód, wszędzie lód… Poszedłem do nocnego, sklepu gdzie kupiłem sobie czteropak piwa, po czym później siadłem sobie na moim starym osiedlu, tam na boisku na betonie
i tam siedziałem i myślałem nad sobą nad moimi straconymi i niewykorzystanymi szansami. Po trzecim piwie już nad ranem doszedłem do wniosku, że warto było by spróbować naprawić niektóre błędy. Tak więc zacząłem pisać do Ciebie sms'a…
Długo go pisałem, gdy kończyłem ostatnie, czwarte piwo zrozumiałem, że napisałem list, a nie sms. Wróciłem do domu pieszo, około 7 rano i przepisałem z telefonu ten list zamknąłem go w kopercie wkładając do szuflady gdzie zaginął pomiędzy dziesiątkami innych niewysłanych listów… do Ciebie, do samego siebie w ukrytego w głębi zakamarków Twojej rozszarpanej przez życie duszy.
— Piotr Tokarz (via racjonalizm)
Reposted frommefir mefir viaadwokatdiabla adwokatdiabla
- Cześć, co u Ciebie?
- Prawie wszystko po staremu.
- Prawie? Co jest nie tak?
- Nie nic, tylko życia we mnie jakby mniej.
0076 76d5 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
3008 046b 390
Reposted fromsavatage savatage viaadwokatdiabla adwokatdiabla
1757 d793 390
Reposted frombrumous brumous viakindofnightmare kindofnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl